Firme Administrativ Pitesti

Administrativ Pitesti

Administram domeniul public, spatii verzi, intretinere. Prestari servicii in salubritate si urbanism, toaletare.

Institu?ie public? cu obiectiv principal în administrarea de?eurilor radioactive ?i a combustibilului nuclear uzat.

Agentia Nationala Protectia Consumatorilor

Controleaz? respectarea dispozi?iilor legale privind protec?ia consumatorilor, referitoare la securitatea produselor ?i serviciilor, precum ?i la ap?rarea drepturilor legitime ale consumatorilor, prin efectuarea de controale pe pia?? la produc?tori, importatori, distribuitori, vânz?tori, prestatori

AJOFM Arges Agentia Pentru Ocuparea FOrtei de Munca

Se ocupa cu tot ce tine de angajati si someri, carti de munca, palsarea fortei de munca, in tara si strainatate, declaratii referitoare la angajatii unei firme.

Principalul obiectiv al societ??ii este prestarea de servicii ?i furnizarea de ap?, colectarea, transportul ?i epurarea apelor uzate.

APM Agentia Protectia Mediului Arges

Agen?ia pentru Protec?ia Mediului Arge? este o institu?ie publica cu personalitate juridica, aflata în subordinea Ministerului Mediului ?i a Agen?iei Nationale pentru Protec?ia Mediului, cu statut de serviciu public deconcentrat, finan?at de la bugetul de stat.

Asociatia Oamenilor de Afaceri Arges are ca scop reprezentarea unitara a intereselor societatilor comerciale, asociatiilor organizatiilor patronale si profesionale membre în relatia cu alte entitati juridice locale, judetene sau nationale.

Daca ai o problema mare sau mica cu drogurile si substantele halucinogene, incearca la ei.

Baroul Arges

.....

Este organizatie profesionala care ii reuneste pe toti notari publici din circumscriptia Curtii de Apel Arges.

Casa Judeteana de Pensii Arges

Programe guvernamentale pentru pesionari, bilete de tratament, dosare de pensionare.

Centrul Cultural al Municipiului Pitesti

Sediul Centrul Cultural al Municipiului Pitesti ofera informatii culturale , agenda culturala, simpozioane, evenimente culturale.

Direcia Silvica Pitesti

Regia Na?ional? a P?durilor-ROMSILVA s-a înfiin?at în baza legii nr.15/1990 ?i a H.G. nr. 1.335/1991, 1.112/1996 si 1335/2003, având ca obiect de activitate aplicarea strategiei na?ionale în domeniul silviculturii.

Administratia Nationala "Apele Române" administreaza apele din domeniul public al statului si infrastructura Sistemului National de Gospodarire a Apelor.

Directia Judeteana Pentru Evidenta Populatiei

Direc?ia Jude?ean? pentru Eviden?a Persoanelor Arge? este institu?ie public? de interes jude?ean, cu personalitate juridic?, aflat? în subordinea Consiliului Jude?ean Arge?.

Directia Judeteana pentru Tineret Arges

Directia Judeteana pentru Tineret Arges, are ca obiect principal de activitate organizarea si desfasurarea actiunilor de si pentru tineret, a actiunilor culturale, artistice, distractive, educative, turistice interne si internationale, sportive si de agrement pentru copii si tineri, cu precadere in

DRDP Sectia drumuri nationale Pitesti

DRDP Sectia drumuri nationale Pitesti asigura exploatarea retelei rutiere in conditii de siguranta, confort si fluenta.

Este o organizatie patronala, independenta, fara caracter politic, înfiintata în anul 2005 ca persoana juridica de drept privat, fara scop patrimonial.

Este institutia care se ocupa cu serviciu de inspectie pentru lucrarile publice.

ISU Cpt Puica Nicolae Arges

Efectueaza interventii in caz de accidente, incendii, si salvari de vieti omenesti cu echipa SMURD. Telefon de urgente 112.

Jandarmeria Romana este institutia specializata a statului, cu statut militar, componenta a Ministerului Administratiei si Internelor.

OAR - Ordinul Arhitectilor din România s-a infiintat in 2001, si are 20 de filiare in tara.

Elibereaza acte pentru intabulare, mostenire, adjudecare, extras de carte funciara, hotarari judecatoresti, dezmembrare, alipire, ipoteca, etc.

.....

Este o institutie publica cu personalitate juridica aflata in subordinea Primarului Municipiului Pitesti, prin care se asigura mentinerea ordinii si linistii publice.

Primaria Pitesti

Pitesti este resedinta judetului Arges, situat sub Carpa?ii Meridionali, in nord-vestul Munteniei.

Registrul Comertului

Cladirea se afla in centrul Pitestiului.

Romcontrol SA

Societatea Romcontrol S.A activeaza ca organ de expertiza vamala in puntele de frontiera si la vamile de interior. Pe 27 decembrie 1990, prin HG nr. 1351, se infiinteaza societatea comerciala pe actiuni " ROMCONTROL S.A" ca organ neutru cu atributii pe linia asigurarii controlului calitativ si canti

Prin H.C.L. nr. 9/31.01.2006, s-a aprobat înfiin?area Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pite?ti, începând cu data de 01.06.2006, ca serviciu public cu personalitate juridic?, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Pite?ti.

SSIF Super Gold Invest SA

Este membru fondator al Bursei de Valori Bucuresti, al Asociatiei Nationale a Societatilor de Valori Mobiliare, actionar la Societatea Nationala de Compensare, Decontare si Depozitare pentru Valori Mobiliare, Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu, Casa Româna de Compensare.

Termoficare 2000 SA produce energie electrica, distributie si comercializeaza energie electrica, si produce si distributie energiei termica si apa calda.

Vama

.....