Licitatii publice Pitesti

Licitatii publice Pitesti

Data: 25-02-2011

Aflati aici ce mai scoate la licitatie publica ANAF Pitesti.

ANAF - Agentia Nationala Administratie Fiscala organizeaza licitatii publice, la care sunt invitati toti doritorii sa participe. Cei interesati în cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte, pana la termenul de vânzare oferte de cumparare; în cazul vânzarii la licitatie, dovada platii taxei de participare, reprezentând 10% din pretul de pornire a licitatiei in contul RO75TREZ0465067XXX004543 deschis la Trezoreria Pitesti; împuternicirea persoanei care îl reprezinta pe ofertant; pentru persoanele juridice de nationalitate româna, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comertului; pentru persoanele juridice straine, actul de înmatriculare tradus în limba romana; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisa de creditorii fiscali ca nu au obligatii fiscale restante, urmând sa se prezinte la data stabilita pentru vânzare si la locul fixat în acest scop.
Bunurile supuse licitatiei sunt bunuri mobile, imobile, produse alimentare, textile, electronice, titluri de valaore, autovehicule, ambarcatiuni, materiale pretioase, etc.

Pentru informatii suplimentare, va puteti adresa la sediul ANAF sau la telefon numarul 0248 211511 int. 3252.

Vedeti aici lista urmatoarelor licitatii publice organizate de ANAF Pitesti.


Tags:licitatii publice Pitesti, bunuri confiscate, bunuri confiscate Pitesti, bunuri sechestrate