Programul Eurodyssee

Programul Eurodyssee

Data: 18-08-2014
 PitestiProgramul EURODYSSEE este o experienta originala de schimburi de tineri, lansat in 1985 de catre Edgar Faure, pe atunci presedinte al Consiliului regional al Franche-Comte (Franta) si de catre Adunarea Regiunilor din Europa (ARE). EURODYSSEE este o colaborare intre intreprinderi si regiuni care permite tinerilor sa dobandeasca experienta profesionala.

Obiective:
EURODYSSEE permite tinerilor intre 18 si 30 de ani, domiciliati in regiunile membre ale ARE si active in cadrul programului, sa efectueze un stagiu practic de la 3 pana la 7 luni intr-o intreprindere, din care 1 luna curs intensiv de limba.

Angajamente:
1. Regiunea trebuie sa se doteze cu mijloace umane si financiare suficiente pentru a pune in practica schimburi de tineri cu al te regiuni membre ARE.
2. Vegheaza la buna functionare si la coordonarea programului Eurodyssee si la relatiile cu celelalte regiuni;
3. Se angajeaza sa respecte principiile fondatoare si regulamentul de functionare al programului in regiunea sa;
4. Informeaza secretariatul general Eurodyssee cu privire la derularea programului in regiunea sa;
5. Face promovarea programului Eurodyssee si contribuie la dezvoltarea unei constiinte europene si regionale;

Principii:
1. Autonomia
- Fiecare regiune isi defineste functionarea pentru a gestiona programul, respectand regulile de baza;
- Regiunea alege propriile criterii de finantare.
2. Reciprocitate
Fiecare regiune finanteaza primirea stagiarilor europeni si trimiterea celor din regiunea sa in Europa.
3. Reteaua
Eurodyssee se bazeaza pe o retea de parteneri organizata intre regiuni: schimburi de experienta, schimburi mutuale de practici si cooperare interregionala.

Schimburi:
La acest program poate sa-si depuna dosarul de candidatura orice tanar care indeplineste conditiile cerute prin oferta de stagiu primita de la regiuni. Completarea dosarului de candidatura nu inseamna si selectionarea sa. Candidatul intra in competitie cu alti tineri din celelalte regiuni. Selectia finala a dosarelor o face regiunea gazda.

Primirea tinerilor
a. Gasirea intreprinderilor si definirea modalitatilor de participare;
b. Cautarea unei locuinte;
c. Organizarea si finantarea cursului lingvistic (in general o luna);
d. Verificarea stagiarului cu privire la asigurarea sociala;
e. Asumarea finantarii bursei si functionarii globale a programului;
f. Stabilirea unei conventii de stagiu intre parteneri (regiune, stagiar, intreprindere);
g. Asigurarea continuarii programului si evaluarii stagiarilor;
h. Ajutorul dat stagiarilor pentru a descoperi regiune a si cultura acesteia;

Trimiterea tinerilor
- Informarea candidatilor cu privire la program;
- Preselectia stagiarilor si participarea la cel putin un interviu inainte de plecarea stagiarilor;
- Selectia finala se realizeaza de catre regiunea sau intreprinderea gazda;
- Declaratia de asigurare a stagiarilor;
- Realizarea unui sondaj cu privire la viitorul stagiarilor ca urmare a participarii lor la acest program;

Finantarea stagiarului este globala:
- formare lingvistica intensiva;
- locuinta;
- bursa de stagiu;
Fiecare regiune finanteaza cheltuielile de cazare, de formare si de functionare, cu sustinerea eventuala a intreprinderilor
Dupa legislatia in vigoare in regiunea gazda, stagiarii beneficiaza:
- fie de statutul de stagiar in formare profesionala
- fie de statutul de student, tanar in formare
In timpul stagiului, un corespondent asista stagiarul in toate problemele care ar putea interveni, atat pe plan profesional cat si al integrarii sociale.
Majoritatea regiunilor organizeaza vizite, excursii si manifestari, permitand tinerilor stagiari sa se integreze in cultura regiunii gazda.
La terminarea stagiului, se va redacta un raport final de catre beneficiar care va fi transmis atat regiunii de origine cat si regiunii gazda. Acest document permite eliberarea certificatului de stagiu.

Rolul intreprinderilor
Acestea trebuie sa defineasca programul de stagiu in scopul de a primi un tanar stagiar european in echipa sa. Autoritatea trebuie sa controleze asupra a ceea ce stagiarul poata sa puna in aplicare si sa asigure continuarea si evaluarea stagiarului printr-un “Tutore” de stagiu. Va contribui de asemenea la integrarea sa socio-economica si culturala.

Tipuri de intreprinderi: sector social, comercial, cultural, tertiar,etc.
Intreprinderi private sau publice, IMM-uri sau mult inationale. Administratie publica, colectivitati locale, organisme economice, institutii de cercetare, asociatii, etc.
Modalitatile practice (participarea financiara, perioada, etc.) sunt variabile de la o regiune la alta si este indicat sa contactati responsabilul Eurodyssee din regiunea dvs.

Mai multe informatii ep siteul oficial http://www.eurodyssee.eu/

Tags: